© Enjoy Diving Nederland I Disclaimer

Welkom bij Enjoy Diving Nederland

Juridische informatie

Enjoy diving is een initiatief van onafhankelijke duikprofessionals om sportduikers bijeen te brengen en duikvrienden en duikgeïnteresseerden een mogelijkheid te bieden om met elkaar en duikprofessionals (instructeurs en divemasters) contact te leggen. De op enjoy diving.nl vermelde duikprofessionals hebben onderling geen juridisch of commercieel samenwerkingsverband. Wat zij gemeenschappelijk hebben is hun passie voor het duiken. Iedere duikprofessional organiseert eventuele cursussen en andere activiteiten volledig voor eigen rekening en onder eigen verantwoordelijkheid, dient steeds de actuele padi-standaards te volgen en zelf te zorgen voor een eigen aansprakelijkheidsverzekering. Enjoy diving aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die bij een activiteit onder toezicht van of onder verantwoordelijkheid van een op deze website vermelde professional optreedt. De bevoegdheid van een PADI-professional is steeds te controleren op http://www.padi.com/scuba/prochek/